faq คำถามที่พบบ่อย

Q : แบบไฟล์ PDF กับ แบบหนังสือ เนื้อหาเหมือนกันไหม

A :  เหมือนกันครับ : หนังสือทุกเล่มที่มีจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไฟล์ PDF หรือเล่มหนังสือ เนื้อหาทุกส่วนจะเหมือนกันหมดครับ

Q : แบบไฟล์ PDF เปิดได้ไหม

A :  เปิดได้ครับ : สามารถเปิดได้ในทุกอุปกรณ์ครับ ไม่ว่าจะเป็น มือถือ แทบเลต คอมพิวเตอร์ โดยไฟล์จะในอีเมล์สามารถเปิดโหลดหรือเปิดอ่านได้ตลอดไม่มีจำกัดอายุไฟล์

Q : แบบไฟล์ PDF ปร้ินได้ไหม

A :  เปิดได้ครับ : ไฟล์ PDF สามารถปริ้นได้ครับ เข้าเล่มหน้าหลังได้ แต่ไฟล์ PDF ที่ส่งให้ทางอีเมล์นั้นจะไม่่มีหน้าปกแนบไปด้วย หากลูกค้าต้องการเข้าเล่มพร้อมหน้าปกสามารถโหลดหน้าปกหนังสือจากหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ

Q : สามารถชื้อแยกเฉพาะ ข้อสอบ ได้ไหม

A :  ไม่ได้ครับ : เนื้อหาทุกส่วนถูกจัดเป็นเล่มหนังสือเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถแยกขายเฉพาะส่วนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบไฟล์ PDF หรือ เล่มหนังสือ

Q : หนังสือมีเฉพาะเนื้อหา หรือข้อสอบ

A :  มีทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบ : หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นทุกเล่ม ไม่ว่าจะในรูปแบบไฟล์ PDF หรือเล่มหนังสือ จะประกอบด้วยเนื้อหาที่อัพเดทล่าสุดตามประกาศสอบ สรุปสาระสำคัญ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย ตรงไหนเป็นข้อสอบ จะมีคำว่าแนวข้อสอบตามสารบัญ

Q : ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ได้ไหม

A :  ได้ครับ : ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะสั่งแบบ PDF หรือ เล่มหนังสือ มีให้ทั้ง 2 แบบ ลูกค้าที่สั่งซื้อติดต่อรับไฟล์เสียงได้ตลอดครับ