คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. ภาค ก และ ข

คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท

คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. อัพเพด 2561 ตำแหน่งต่างๆ (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย) มีทั้ง PDF หนังสือ พรบ. ภาค ก เป็นสรุปสาระสำคัญของ พรบ. คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ

[woo_mulit_layout id=2643]

%d bloggers like this: